داریوش اقبالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنسرت داریوش در لندن

یکشنبه‌شب، ۱۲ مهر ۱۳۹۴ داریوش اقبالی، خواننده سرشناس ایرانی، در لندن کنسرت داشت.

کنسرتی که هزاران ایرانی را از چند نسل به یکی از مشهورترین سالن های لندن کشاند.

علی همدانی هم به تماشای این کتسرت رفته و گزارشی تهیه کرده است که در چشم‌انداز بامدادی ۱۳ مهر ۱۳۹۴ رادیو بی‌بی‌سی پخش شد.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو یا به ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.