پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه ویژه نوروز ۱۳۵۱خورشیدی

برنامه ویژه رادیو بی‌بی‌سی به مناسبت نوروز ۱۳۵۱خورشیدی.‏

تهیه کنندگی این برنامه را ابوالقاسم طاهری به عهده داشته است.‏

برای شنیدن برنامه‌های کنونی رادیو بی‌بی‌سی به صفحه رادیو یا صفحه ما در ساوند کلاود مراجعه کنید.