پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی(٧): سالهای درخشش موسیقی سومالی

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای است که در بخش جهانی بی‌بی‌سی پخش می‌شود و ما هم پنج‌شنبه‌ها بخش هایی از آن را برای شما پخش می‌کنیم.

در هر قسمت هم با افرادی گفتگو می‌شود که در مقاطعی از تاریخ حضور ماندگاری داشته، خود شخصاً آن را تجربه کرده‌اند و حالا تجربۀ خود را از آن رویداد برای ما بازگو می‌کنند.

در هفتمین قسمت به سال ۱۹۷۰ برمی گردیم و به کشور سومالی می رویم.

حدود ۵۰ سال قبل بهترین روزها برای سومالی بود، زمانی که نقش موسیقیدان ها در کمک به بازسازی و فرهنگسازی کشور انکار نشدنی بود.

این برنامه روز پنج شنبه ٣٠ اردیبهشت ۱۳۹۵ از برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.