پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی اختصاصی بی‌بی‌سی با حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان

در این مصاحبه اقای کرزی از چگونگی انتقال برق از راه بامیان، توافق شورای عالی صلح با گلبدین حکمتیار و چشم انداز آتی مذاکرات صلح چهارجانبه برای رسیدن به صلح حرف زده است.

این مصاحبه را عبدالله شادان انجام داده است.