شاهد عینی؛ شلیک ممتد ضد هوایی در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی؛ شلیک ممتد ضد هوایی در تهران

مشاهدات مردم از شلیک توپهای ضد هوایی در تهران. تصاویر این ویدئو را مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی برای برنامه نوبت شما فرستاده اند.