دریافتی از مخاطبان: سیل در بوشهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دریافتی از مخاطبان: سیل در بوشهر

طغیان رود مند در بوشهر؛ روستای شیخیان را آب گرفته و اداره راه شهرستان کاکی برای باز کردن راه سیلاب با بیل مکانیکی اقدام به شکستن جاده کاکی- شیخیان کرد.