عکس‌های نوروزی شما

  • 25 مارس 2017 - 05 فروردین 1396

این عکس‌ها را مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از سفرهای نوروزی خود به مناطق مختلف ایران ارسال کرده‌اند. شما هم می‌توانید تصاویرتان را به پیامگیر تلگرام ما @bbcshoma بفرستید.

حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC