تیتر: آب گرفتگی خیابان‌ها در بوشهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آب گرفتگی خیابان‌ها در بوشهر

  • 25 مارس 2017 - 05 فروردین 1396

تعدادی از مخاطبین ما تصاویری از آب گرفتگی خیابان‌ها در بوشهر برای ما فرستاده‌اند.