"مسمومیت ده ها دانشجوی دانشگاه فنی باهنر شیراز"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"مسمومیت ده ها دانشجوی دانشگاه فنی باهنر شیراز"

  • 3 مهٔ 2017 - 13 اردیبهشت 1396

بنا بر گزارش‌ها بیش از ۷۰ دانشجو در اثر مصرف غذای سلف دانشگاه دچار مسمومیت غذایی شده‌ و بسیاری از آنها به بیمارستان منتقل شده‌اند. برخی از دانشجویان تصاویری از وضع بیماران و اعتراضاتی که از دیشب تا کنون در این دانشگاه می‌گذرد را فرستاده‌اند.

شما هم تصاویرتان از رویدادهای اطرافتان را به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید.

موضوعات مرتبط