"مسمومیت ده ها دانشجوی دانشگاه فنی باهنر شیراز"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"مسمومیت ده ها دانشجوی دانشگاه فنی باهنر شیراز"

بنا بر گزارش‌ها بیش از ۷۰ دانشجو در اثر مصرف غذای سلف دانشگاه دچار مسمومیت غذایی شده‌ و بسیاری از آنها به بیمارستان منتقل شده‌اند. برخی از دانشجویان تصاویری از وضع بیماران و اعتراضاتی که از دیشب تا کنون در این دانشگاه می‌گذرد را فرستاده‌اند.

شما هم تصاویرتان از رویدادهای اطرافتان را به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید.

موضوعات مرتبط