داستان گم شدن دختربچه‌ای که سرانجام، یک شهر را در ایران به هم ریخت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ داستان گم شدن دختربچه‌ای که سرانجام، یک شهر را در ایران به هم ریخت

جستجو برای پیداشدن #آتنا؛ از کوچه‌های پارس‌آباد تا گروه‌های تلگرامی پس از ۲۲ روز بی‌خبری و تلاش مردم و مسئولان محلی در استان اردبیل در نهایت با خبر به قتل رسیدن آتنا، مردم محلی را شوکه کرد.