سیل در استانبول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیل در استانبول

صبح امروز بارش ناگهانی و شدید باران در استانبول موجب راه افتادن سیل در معابر شهری شد. بسیاری از مردم به دلیل آب گرفتگی ایستگاه‌های مترو و اتوبوس نتوانستند از شبکه حمل و نقل عمومی هم استفاده کنند.

این ویدیو را امیر از استانبول برای پیامگیر تلگرام ما فرستاده و خودش بیشتر توضیح داده:

موضوعات مرتبط