تحصن سهامداران پدیده شاندیز مقابل قوه قضائیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحصن سهامداران پدیده شاندیز مقابل قوه قضائیه

"هرچه داشتم دادم سهام پدیده خریدم. مجبورم در خانه‌های مردم ظرف بشویم تا زندگیم بگذرد". صحبت‌های یک مادر سرپرست خانواده از سهامداران پدیده شاندیز را بشنوید. برخی از آنان از ۱۵ مهر در مقابل قوه قضاییه در تهران تحصن کرده‌اند. گفته می‌شود طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در محل تحصن با آنان دیدار کرده است.

عضو کانال بی‌بی‌سی در تلگرام شوید