کلمبیایی‌ها به پیمان صلح دولت با فارک "نه" گفتند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلمبیایی‌ها به پیمان صلح دولت با فارک "نه" گفتند

رای مردم کلمبیا به طرح صلح دولت و شورشیان فارک، نه بود! فراندوم در کلمبیا پس امضای طرح صلح در هفته گذشته برگزار شد. این طرح بعد از سالها مذاکره دولت و شورشیان برای پایان دادن به بیش از نیم قرن جنگ داخلی امضا شد. اما آنطور که علی همدانی می گوید هم رییس جمهوری و هم رهبر شورشیان می گویند با وجود رای نه مردم به طرح صلح، به گذار از خشونت و رسیدن به صلح پایبند می مانند.