توافقی تاریخی برای نجات جان فیل ها در نشست ژوهانسبورگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافقی تاریخی برای نجات جان فیل ها در نشست ژوهانسبورگ

تجارت بین المللی عاج از سال ۱۹۸۹ ممنوع اعلام شده. با این حال در بسیاری از کشورها هنوز تجارت آن هنوز ادامه دارد. نمایندگان چند کشور جهان در ژوهانسبورگ بزرگترین شهر آفریقای جنوبی خواستار ممنوعیت تجارت عاج در همه کشورها شده اند. فعالان محیط زیست می گویند این قدمی بزرگ برای پایان دادن به شکار فیل هاست. البته ژاپن می گوید این پیشنهاد را قبول ندارد. گزارشی ببینید از الستر لیتهد خبرنگار بی بی سی.