تنش در روابط آمریکا و روسیه چقدر می‌تواند افزایش یابد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنش در روابط آمریکا و روسیه چقدر می‌تواند افزایش یابد؟

تعاملات آمریکا و روسیه برای حل و فصل بحران سوریه به بن بست رسیده.

واشنگتن اعلام کرده که آمریکا مذاکره با مسکو بر سر بحران سوریه را معلق می کند.

این خبر چند ساعت پس از آن اعلام شد که روسیه یک توافق اتمی استراتژیک با آمریکا برای کاهش ذخایر پلوتونیوم را به حالت تعلیق درآورد.

ابتدا در گزارشی از کامبیز فتاحی و پس از آن در مصاحبه ای با آرش آرامش، کارشناس امنیتی بررسی می کنیم که روابط آمریکا و روسیه به چه سمتی می‌رود.

این مصاحبه در برنامه چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه سیزدهم مهرماه پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.