تعلیق بیش از ۱۳ هزار افسر پلیس در ترکیه

دولت ترکیه می‌گوید که ۳۲ هزار نفر از زمان کودتای نافرجام در این کشور بازداشت شده‌اند حق نشر عکس Reuters

دولت ترکیه حدود ۱۳ هزار افسر پلیس را در این کشور به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن از کار معلق کرده است. بیش از ۲۵۰۰ نفر از این افراد، از افسران ارشد پلیس هستند.

دولت ترکیه می‌گوید که بیش از ۳۰ هزار نفر از زمان کودتای نافرجام در این کشور بازداشت و به دلیل ارتباط با جنبش گولن تفهیم اتهام شده‌اند.

دولت ترکیه فتح‌الله گولن را به رهبری کودتای شکست خورده در ژوئیه امسال متهم می‌کند، اما آقای گولن ۷۵ ساله که در تبعید خودخواسته در آمریکا است، این اتهام را رد می‌کند.

هزاران نفر از مأموران پلیس و اعضای ارتش ترکیه و کارمندان دولتی از زمان کودتای نافرجام این کشور در ماه ژوئیه تا کنون از کار برکنار شده‌اند.

دولت ترکیه از آمریکا خواسته است که آقای گولن را به اتهام دست داشتن در کودتا به ترکیه مسترد کند، اما آمریکا می‌گوید که ترکیه باید اسناد مربوط به این اتهام را به آمریکا تحویل دهد.

از زمان کودتا، هزاران موسسه مرتبط با آقای گولن بسته شده‌اند. هدف دولت ترکیه از بستن این موسسه‌ها که در میان آنها سازمان‌های خیریه و آموزشی هم دیده می‌شوند، "پاکسازی" نیروهای وفادار به آقای گولن در این کشور است.

بیشتر بخوانید: ترکیه و سرکوب 'مدرسه‌های گولن' در سراسر دنیا