حمله به دو مأمور پلیس در بروکسل

حق نشر عکس Getty Images

دو مأمور پلیس در بروکسل با چاقو مورد حمله قرار گرفته اند.

منابع خبری بلژیک می گویند که یکی از این دو مأمور از ناحیه گردن و دیگری از ناحیه شکم مجروح شده است. بینی مأمور سوم هم که بعدا به محل رسیده شکسته است.

پلیس می گوید که این سه مامور هنگام حمله لباس شخصی بر تن داشتند.

مقامات دادستانی بلژیک می گویند که این حمله ممکن است "تروریستی" بوده باشد.

اریک فان در سوپت، سخنگوی دادستانی بلژیک گفت: "شواهدی در دست داریم که نشان می دهد که این یک حمله تروریستی بوده است."

پلیس فرد مهاجم را با گلوله زخمی کرده. گلوله به پای او خورده و او با آمبولانس از محل منتقل شده است.

فرد مهاجم زیر نظر پلیس است و پلیس جزییاتی از هویت او منتشر نکرده است.

دو ساعت پیش از این حمله دو ایستگاه بزرگ قطار در پایتخت بلژیک از بیم احتمال بمبگذاری تخلیه شده بود.