رویارویی پوتین با آمریکا؛ هزینه یک جنگ سرد دیگر را چه کسی می پردازد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رویارویی پوتین با آمریکا؛ هزینه یک جنگ سرد دیگر را چه کسی می پردازد

امروز ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از احزاب روسیه خواست برای قدرتمندتر کردن بنیه دفاعی و امنیتی کشور متحد شوند. این در حالی است که تنش بین آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه بالا گرفته است. روسیه یکی از مهلکترین سامانه موشکی خود رادر سوریه مستقر کرد. بسیاری می گویند این نشان می دهد روسیه آماده مقابله با هر حمله احتمالی در سوریه است. ژیار گل گزارش می دهد.