انتظار و نگرانی درسواحل جنوب شرق آمریکا؛ متیو در راه است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتظار و نگرانی درسواحل جنوب شرق آمریکا؛ متیو در راه است

طوفان سهمگین متیو به سمت سواحل جنوب شرقی آمریکا در حرکت است. بعد از تخریب گسترده ای که این توفان در هاییتی به بار اورد، از کوبا و باهاماس با خشم کمتری عبور کرد. با اینکه ساکنان آمریکا که در مسیر توفان قرار دارند به این گونه تندبادها عادت دارند، اما مسئولان به آنها هشدار داده اند که خطر را دستکم نگیرند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.