چرا زن محجبه مسلمان روی جلد مجله پلی بوی حاضر شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا زن محجبه مسلمان روی جلد مجله پلی بوی حاضر شد؟

مجله پلی بوی پیشتر به خاطر انتشار عکس های عریان مشهور بود. از چند وقت پیش این مجله اعلام کرد که دیگر تصاویر برهنه زنان را منتشر نمی کند. اما اخیرا روی جلد یکی از شماره های این مجله عکس یک زن محجبه مسلمان دیده می شود. عکسی از نور تاجوری روزنامه نگار لیبیایی - آمریکایی. حنان رازق خبرنگار بی بی سی به دیدن او رفته و از او در انگیزه‌اش برای این کار پرسیده است.