تونی بلر: به امکان بازگشت به سیاست بریتانیا فکر می‌کنم

حق نشر عکس PA
Image caption آقای بلیر سال ۲۰۰۷ پس از کناره گیری از قدرت خط مقدم سیاست در بریتانیارا ترک کرده بود.

تونی بلر، نخستوزیر پیشین بریتانیا گفته که وضعیت سیاسی بریتانیا برایش مهم است و این موضوع را در نظر دارد که شاید در سیاست بریتانیا "نقشی" برای او وجود داشته باشد.

نخست وزیر پیشین بریتانیا به مجله اسکوایر گفته نگران این است که بریتانیا به دولت "تک حزبی" تبدیل شده است.

آقای بلر گفته است مردم در میان دو گزینه: حکومت خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و حزب کارگر "چپ افراطی" که سیاست هایش کهنه شده، قرار گرفته است.

آقای بلر سال ۲۰۰۷ پس از کناره گیری از قدرت خط مقدم سیاست در بریتانیا را ترک کرد.

او پس از کمک برای تجدید سیاست حزب کارگر در دهه ۱۹۹۰ سه بار در انتخابات نخست وزیری در بریتانیا پیروز شد.

اما نقش او در کشاندن بریتانیا به جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ باعث دل سردی بسیاری از اعضای حزب کارگر و بخش بزرگی از مردم کشور از این حزب شد و نحوه تصمیم گیری او در گزارش چیلکات در باره جنگ عراق مورد انتقاد قرار گرفت.

نخست وزیر سابق بریتانیا از زمان کناره گیری از قدرت طی یک دهه مشغول فعالیت های تجارتی و هم‌زمان تا سال 2015 فرستاده سازمان ملل در خاورمیانه بود.

ماه گذشته آقای بلر که ۶۳ ساله است اعلام داشت به فعالیت های مشاوره‍‌ای پایان می دهد و توجه خود را روی کار های خیریه متمرکز خواهد کرد.

این تصمیم در پی انتقادات از قراردادهای پردرآمد او با بانک های چند ملیتی و دولت های خارجی از جمله دولت قزاقستان، اعلام شد.

موضوعات مرتبط