توفان متیو جان 900 نفر را گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توفان متیو جان ۹۰۰ نفر را گرفت

توفان متیو از دیروز سواحل ایالتهای شرقی آمریکا را درنوردیده. دست کم چهار نفر در فلوریدا کشته شدند و صدها هزار نفر با قطع برق روبرو هستند. تا به حال این طوفان حدود ۹۰۰ نفر را کشته که بیشترشان اهل جزایر کارایب بودند. کمک رسانی ادامه دارد. ژیار گل گزارش می دهد.