نامزد جمهوری خواهان در کانون رسوایی، بعد از  نتشارسخنانش درباره رابطه جنسی با زنان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامزد جمهوری خواهان در کانون رسوایی، بعد از انتشار سخنانش درباره رابطه جنسی با زنان

دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است "احتمال کنار کشیدن من صفر است."البته دونالد ترامپ از صحبت هایی که ۱۱ سال پیش در صحبتهایی خصوصی بیان کرده بود و دیروز منتشر شد، عذرخواهی کرده. صحبتهایی که بسیاری آن را بشدت ضد زن توصیف کرده اند. قرار است که یکشنبه شب دومین مناظره آقای ترامپ با رقیبش هیلاری کلینتون انجام شود.

بهمن کلباسى از نیویورک گزارش می دهد.