شبکه‌های اجتماعی؛ دوست و دشمن نامزدهای انتخاباتی آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شبکه‌های اجتماعی؛ دوست و دشمن نامزدهای انتخاباتی آمریکا

فضای سیاسی این روزها بشدت از شبکه های اجتماعی تاثیر پذیر شده. با قدرت‌گرفتن هرچه بیشتر این شبکه‌های اجتماعی حتا رسانه‌های سنتی هم احساس‌خطر می کنند. در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، از یک طرف نامزدها و ستادهای تبلیغاتی‌شان و از طرف دیگر خود رای‌دهنده ها، از شبکه‌های اجتماعی برای رساندن صدای خود استفاده می‌کنند. هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن، نگاهی انداخته به این‌که چه‌طور این شبکه‌های اجتماعی هم به تبلیغات نامزدها شکل تازه‌ای داده‌اند و هم کاربران عادی، در انتخابات تاثیر می‌گذارند.