هشدار شبه نظامیان شیعه عراق به حضور نظامی ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار شبه نظامیان شیعه عراق به حضور نظامی ترکیه

فرمانده شبهه نظامیان شیعه حشد شعبی گفته اگر ترکیه سربازانش را از عراق خارج نکند، همچون دشمن با آنان برخورد خواهد شد. صدها سرباز ترکیه در پایگاهی در شمال موصل مستقرهستند. ترکیه می گوید این نیروها برای کمک به پیشمرگه ها کرد و شبهه نظامیان سنی حشد وطنی ،برای جنگ با داعش به عراق آمده اند. دولت ترکیه حتی به درخواست دولت عراق برای خروج این نیروها جواب رد داده است.ژیار گل گزارش می دهد