کودکان پناهجوی سوری، چهره خود را نقاشی کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کودکان پناهجوی سوری، چهره خود را نقاشی کردند

نقاشان مشهور بسیاری پرتره خود را کشیده‌اند. پرتره هایی که گویاتر از یک کتاب، با مخاطب حرف میزنند. حالا گروهی از هنرمندان در یک پروژه برای کمک به کودکان پناهنده، از بچه‌هایی که در کمپ‌های پناهجویی زندگی می‌کنند، خواسته‌اند که پرتره‌های خود را بکشند. پرتره‌هایی که شباهت ظاهری کمی به خالق شان دارند، اما به طرز اعجاب آوری، بیانگر حال و هوای آن هاست. گزارشی از مریم انصاری