یوتل ست پخش تلویزیون نوروز را متوقف خواهد کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یوتل ست پخش تلویزیون نوروز را متوقف خواهد کرد

شبکه ماهواره‌ای یوتل ست تلویزیون کردی نوروز را آگاه کرده که پخش برنامه‌های این تلویزیون را متوقف خواهد کرد. تلویزیون نوروز، شرکت یوتال سات را متهم کرده که تحت فشار دولتهای ترکیه و ایران این تصمیم را گرفته است. هفته گذشته هم پخش برنامه‌های تلویزیون کردی مید نوچه به درخواست دولت ترکیه از یوتل سات متوقف شد. این تلویزیون‌ها به زبانهای کردی، فارسی و ترکی اخبار مناطق کردنشین را پوشش و از طریق ماهواره پخش می‌کند. ژیار گل گزارش می‌دهد.