صدور حکم بازداشت بیش از دویست افسر پلیس در ترکیه

. حق نشر عکس AP

دولت ترکیه، امروز چهارشنبه ۱۲ اکتبر، حکم بازداشت ۲۱۵ افسر پلیس را صادر کرده است که سی نفر از آنها دستگیر شده‌اند.

به گزارش رسانه‌های ترکیه حدود ۱۵۰ نفر از این افراد، که متهم به "دست داشتن در کودتای نافرجام" تابستان در این کشور هستند، از افسران ارشد و فرماندهان پلیس هستند.

دولت ترکیه از ماه گذشته بازداشتهای گسترده نیروهای پلیس را برای پاکسازی طرفداران فتح‌الله گولن آغاز کرده است.

دولت ترکیه می‌گوید که بیش از ۳۰ هزار نفر از زمان کودتا در این کشور بازداشت و به دلیل ارتباط با جنبش گولن تفهیم اتهام شده‌اند.

دولت ترکیه فتح‌الله گولن را به رهبری کودتای شکست خورده در ژوئیه امسال متهم می‌کند، اما آقای گولن ۷۵ ساله که در تبعید خودخواسته در آمریکا است، این اتهام را رد می‌کند.

هزاران نفر از مأموران پلیس و اعضای ارتش ترکیه و کارمندان دولتی تا کنون از کار برکنار شده‌اند.

دولت ترکیه از آمریکا خواسته است که آقای گولن را به اتهام دست داشتن در کودتا به ترکیه مسترد کند، اما آمریکا می‌گوید که ترکیه باید اسناد مربوط به این اتهام را به آمریکا تحویل دهد.

از زمان کودتا، هزاران موسسه مرتبط با آقای گولن بسته شده‌اند.

هدف دولت ترکیه از بستن این موسسه‌ها که در میان آنها سازمان‌های خیریه و آموزشی هم دیده می‌شوند، "پاکسازی" نیروهای وفادار به آقای گولن در این کشور است.

بیشتر بخوانید: ترکیه و سرکوب 'مدرسه‌های گولن' در سراسر دنیا