جیش التحریر اردوگاهی برای فراریان داعش ایجاد کرده است

گروهی از فراریان داعش ساکن اردوگاه جیش التحریر

بی‌بی‌سی دریافته است که گروه شورشی جیش التحریر سوریه اردوگاهی را در استان ادلب در شمال این کشور اداره می کند که در آن ده ها نفر از اعضای فراری گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) نگهداری می شوند.

زندانیان این اردوگاه که از اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، در بسیاری از موارد همراه خانواده های خود در این اردوگاه نگهداری می شوند.

عده ای از آنها با همکاری دستگاه های اطلاعاتی غربی آزاد شده و اجازه یافته‌اند به کشورهای خود در اروپا باز گردند. این افراد با احتمال محاکمه و زندان در کشورهای خود روبرو هستند.

به گفته یک فرمانده جیش التحریر افرادی که در این اردوگاه نگهداری می شوند "از همه جا هستند، از اروپا و آفریقا... ما تلاش می کنیم تا آنها را به زندگی عادی برگردانیم و ذهنیت آنها را تغییر دهیم. آنهایی که تمایل دارند به کشورشان برگردند، می توانند از طریق ما با سفارت کشورهای متبوعشان تماس بگیرند."

این فرمانده افزوده است: "آنهایی که تمایلی به برگشت ندارند و یا مرتکب جنایاتی شده‌اند، به دادگاه شریعت فرستاده خواهند شد، دادگاهی که بر اساس قوانین اسلامی اداره می شود و بر اساس تخلفات انجام شده (این افراد) احکام آنها را صادر می‌کند. "

او هشدار داد که برخی نیز ممکن است اعدام شوند.

وی افزود که با توجه به اینکه داعش در حال از دست دادن مناطق تحت کنترل خود است؛ زمان برای افرادی که می‌خواهند از داعش جدا شوند و وارد مناطق تحت کنترل سایر گروه های مسلح مخالف دولت سوریه شوند، به سرعت رو به پایان است.

به گفته این فرمانده شورشیان به نقل از برخی از این فراریان، وضعیت داعش در چند ماه گذشته بسیار تضعیف شده است. او می گوید که به همین دلیل تعداد فراریان افزایش داشته است.

بی‌بی‌سی موفق نشده است وارد اردوگاه شود اما امکان گفتگو با بعضی از ساکنان را پیدا کرده است. این اردوگاه دارای تسهیلات ابتدایی است و به گفته برخی از ساکنان، از آنها به خوبی نگهداری می‌شود اما بسیاری از آنها تمایل دارند تا آنجا را ترک کنند.

بی‌بی‌سی همچنین دریافته است که دیگر گروههای شورشی و سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی تلاش دارند هوادرادن داعش را پیدا کنند و برگردانند.

موضوعات مرتبط