تلاش برای مبارزه با افراط‌گرایی با کمک جامعه مدنی در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای مبارزه با افراط‌گرایی با کمک جامعه مدنی در تاجیکستان

در همایشی در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، موضوع مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با افراطگرایی و تروریسم بررسی شده است. گفته شده که بیش از هزار تاجیک در سوریه و عراق به داعش و دیگر گروههای تندروی مذهبی پیوسته‌اند. خبرنگارمان سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط