چرا اسرائیل عضویتش در یونسکو را معلق کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا اسرائیل عضویتش در یونسکو را معلق کرد؟

اسراییل عضویتش را در سازمان یونسکو معلق کرده. دراعتراض به پیش نویس قطعنامه ای که اسراییل می گوید به ارتباط تاریخی یهودیان با بیت المقدس اشاره نکرده. گفته شده هدف سازمان آموزش،علمی، فرهنگی سازمان ملل متحد از این پیش نویس، حفاطت از میراث فرهنگی فلسطینیان در شرق بیت المقدس است اما در آن فقط از نام اسلامی حرم شریف استفاده شده و به کوه معبد که نام یهودی آن است، اشاره نشده.

مسعود آذر گزارش می دهد.