ادای احترام هزاران نفر به پادشاه درگذشته تایلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادای احترام هزاران نفر به پادشاه درگذشته تایلند

خیابانهای بانکوک صحنه حضور هزاران عزادار بود که برای تماشای انتقال پیکر پادشاه پیشین از بیمارستان به کاخ و ادای احترام به مردی جمع شده بودند که ۷۰ سال سلطنت کرد. پادشاه تایلن دیروز در سن ۸۸ سالگی درگذشت. دولت تایلند یکسال سوگواری اعلام کرده و به مردم توصیه کرده تا یکماه از برگزاری مراسم جشن پرهیز کنند.

کامبیز کراماتی گزارش می دهد.