دو تازه ای از  نشستها در سوییس به امید خروج از بن بست در سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دور تازه ای از نشستها در سوئیس به امید خروج از بن بست در سوریه

گزارش ها از حلب حاکیست، امروز روسیه پیشاپیش مذاکرات لوزان، بمباران این شهر را تشدید کرده. همزمان، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، در لوزان سوئیس، کوشش تازه ای را برای برقراری آتش بس در سوریه - بخصوص در شهر حلب- آغاز کرده اند. وزیران خارجه ایران، عربستان، قطر و ترکیه هم در این گفتگوها شرکت دارند. در همین حال، چهار سازمان بزرگ خیریه جهان، مشترکا خواهان آتش بسی، دستکم ۷۲ ساعته در شهر حلب شده اند: برای کمک رسانی به مردم تحت محاصره و زیر بمباران این شهر.

کسری ناجی گزارش می دهد.