صف آرایی ارتش عراق برای پس گرفتن موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صف آرایی ارتش عراق برای پس گرفتن موصل

در عراق شمارش معكوس براى عملیات باز پس گيرى موصل دومين شهر بزرگ اين كشور از داعش شروع شده و نيروهاى عراقى مى گويند منتظر فرمان حمله هستند. اين عمليات كه با رهبرى ارتش عراق و شركت پيشمرگه های كرد، نيروهاى داوطلب شيعه و سنى و مسيحى و حمایت هوايى نيروهاى ائتلاف انجام خواهد شد، گسترده ترين عمليات عليه داعش تاكنون است. خبرنگارمان نفيسه كوهنورد كه به منطقه سفر كرده نگاهى داشته به آمادگيها و همچنين نگرانيها پيرامون اين عمليات.