بررسی بمباران مرگبار یمن؛ عربستان می گوید حمله بر اساس اطلاعات اشتباهی انجام شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک هفته بعد از حمله مرگبار یمن؛ عربستان می گوید حمله بر اساس اطلاعات اشتباهی انجام شد

هیئت تحقیقی که از طرف عربستان سعودی مسئول بررسی بمباران مرگبار هفته پیش صنعا بوده، می گوید منابع نظامی یمن اطلاعات اشتباهی به ائتلاف به رهبری عربستان داده بودند. بمباران نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مجلس ترحیم در صنعا بیش از ۱۴۰ کشته به جا گذاشت که بیشتر آنها غیرنظامی بودند.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.