ولیعهد تایلند فعلا قصد تاجگذاری ندارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ولیعهد تایلند فعلا قصد تاجگذاری ندارد

بدنبال درگذشت «پومیپول آدولیاده»، پادشاه فقید تایلند، مقام های دولتی این کشور می گویند «ماها واچیرا لونگ-کورن»، پادشاه جدید تایلند، خواسته، مراسم تاجگذاری اش، حداقل برای یک سال به تعویق بیفتد. در این فاصله، یکی از نخست وزیران پیشین، اداره امور را در دست خواهد گرفت. با این حساب، در سلسله مراتب قدرت در این کشور، چه تغییراتی ایجاد می شود؟

جاناتان هد گزارش می دهد.