ترامپ خواستار آزمایش دوپینگ برای هیلاری کلینتون و خودش شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترامپ خواستار آزمایش دوپینگ برای هیلاری کلینتون و خودش شد

دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون، رقیب دموکراتش را متهم کرده که برای مناظره تلویزیونی هفته پیش، دوپینگ کرده بوده. او پیشنهاد داده که هر دوی آنها، قبل از مناظره بعدی در روز چهارشنبه آزمایش دوپینگ بدهند. او همچنین مدعی شده که روز به روز بیشتر به نظر می آید که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، «از پیش تعیین شده» باشد.

مهدی بیگی گزارش می دهد.