سفر سی روزه فضانوردان چینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر سی روزه فضانوردان چینی

چین دو فضانورد را در پروژه ای با هدف توسعه توانایی اکتشافات فضایی راهی مدار زمین کرده. این فضانوردان، از مرکز پرتاب ماهواره «جیوکوان» در شمال چین، راهی فضا شدند. آنها ماموریت دارند که پس از اتصال به ایستگاه فضایی «تیانگونگ ۲»، ۳۰ روز در آن بمانند. در این ماموریت توانایی این ایستگاه برای اقامت خدمه محک زده می شود. گزارشی ببینید از استیون مک دونالد.