افزایش نگرانی ها از وضعیت پناهجویان اردوگاه کاله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش نگرانی ها از وضعیت پناهجویان اردوگاه کاله

فعالان در تلاشند تا به دولت بریتانیا فشار بیاورند که به انتقال صدها کودک بی سرپرست پناهجو، که در اردوگاه موسوم به جنگل در کاله هستند سرعت ببخشد. تا کنون، به گروه های کوچکی اجازه ورود به بریتانیا داده شده. قرار است این اردوگاه، به زودی برچیده شود و نگرانی ها در مورد وضعیت پناهجویانی که هنوز در آن زندگی می کنند، افزایش یافته. گزارشی ببینید از «اد تامس».