هشدار در باره کمبود امکانات با سرازیر شدن سیل آوارگان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار در باره کمبود امکانات با سرازیر شدن سیل آوارگان

ارتش عراق از دیروز، ده ها هزار اطلاعیه، بر فراز شهر موصل پخش کرده: اعلامیه هایی که از عملیات بازپس گیری شهر خبر می داد و از ساکنان شهر می خواست که در خانه های خود بمانند. در همین حال، کمیسیون پناهندگان سازمان ملل می گوید احتمال می رود بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر بر اثر این جنگ آواره شوند. جزییات بیشتر از سعیده هاشمی