مشکلات بانکی و ارزی؛ موانع تاجران ایرانی مواد غذایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات بانکی و ارزی؛ موانع تاجران ایرانی مواد غذایی

بدنبال برداشته شدن تحریم ها، صادرکنندگان ایرانی، امسال حضور چشمگیری در نمایشگاه مواد غذایی پاریس دارند. بعضی از این صادرکنندگان می گویند مشکلات بانکی بین ایران و اروپا و مشکل دونرخی بودن ارز مانع کار آنهاست ولی امیدوارند این مشکلات بزودی برطرف شوند. ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان زعفران، پسته، خرما و کشمش در جهان است. گزارش امیر پایور را که در نمایشگاه مواد غذایی «سیال پاریس»، پای صحبت بعضی از صادرکننده های ایرانی نشسته است ببینید