آیا داعش در پایان کار است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا داعش در پایان کار است؟

در طول یک سال گذشته اراضی تحت کنترل داعش به شکل محسوسی آب رفته است. با حمله جنگنده های روسیه، ترکیه، عراق، سوریه و نیروهای کردها، داعش نه فقط زمین بلکه پول و نیروی انسانی قابل توجهی را از دست داده است. اما آیا حیات گروه موسوم به دولت اسلامی به پایان نزدیک است؟ سعیده هاشمی در اینباره گزارش می دهد.