روابط تاجیکستان و ازبکستان در دوران حکمرانی کریمف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روابط تاجیکستان و ازبکستان در دوران حکمرانی کریمف

امروز حزب لیبرال - دموکرات ازبکستان نامزدی شوکت میرزیایف را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رسماً تأیید کرده است. انتخابات کمتر از ۴۵ روز دیگر برگزار می شود. به غیر از او، که بعد از درگذشت اسلام کریمف، کفیل ریاست جمهوری ازبکستان شده، سه حزب دیگر هم نامزد پیشنهاد کرده‌اند. بعد از این انتخابات، ازبکستان با کشورهای همسایه اش چه روابطی خواهد داشت؟ سهراب ضیا در شهر دوشنبه نگاهی کرده به فراز و نشیبهای مناسبات تاجیکستان و ازبکستان در دوران ریاست جمهوری اسلام کریمف و دورنمای این روابط.

موضوعات مرتبط