بحث داغ کاهش تولید نفت و غیبت ایران در کنفرانس نفت لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث داغ کاهش تولید نفت و غیبت ایران در کنفرانس نفت لندن

وزیر انرژی عربستان میگوید کاهش قیمت نفت به پایان خود رسیده و تلاشهای تولیدکنندگان به افزایش قیمت کمک خواهد کرد. خالد فالح در کنفرانس نفت و پول لندن صحبت می‌کرد. جایی که دبیرکل اوپک گفت خوشبین است توافق کاهش تولید نفت با همراهی کشورهای غیر اوپک تا پایان ماه آینده میلادی نهایی شود. او گفت اوپک درباره ایران انعطاف بیشتری نشان خواهد داد. امیر پایور از این کنفرانس می‌گوید.