موصل به روایت ساکنانش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موصل به روایت ساکنانش

عملیات نظامی برای پس گرفتن موصل از نیروهای داعش مدتی است آغاز شده است. اما مردم موصل چه وضعیتی دارند و در مورد آینده خودشان چه فکر می‌کنند.