گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از زندگی در جرابلس دو ماه بعد از بیرون راندن داعش.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از زندگی در جرابلس دو ماه بعد از بیرون راندن داعش

رییس جمهوری ترکیه می گوید به عملیات برای بیرون راندن داعش از شهر باب در شمال سوریه ادامه می دهد. عملیات سپر فرات دو ماه پیش آغاز شد با اهداف بیرون راندن داعش از شمال سوریه و جلوگیری از پیشروی کردها به غرب رود فرات. در این مدت ارتش ترکیه با کمک شبه نظامیان سوری تحت حمایتش توانسته بیشتر از ۱۲۰۰ کیلومتر مربع از اراضی شمال سوریه را در اختیار بگیرد.

خشایار جنیدی از شهر جرابلس در شمال سوریه گزارش می دهد.