برچیدن "اردوگاه  جنگل"، اردوگاه آوارگان کاله آغاز می‌‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برچیدن 'اردوگاه جنگل'، اردوگاه آوارگان کاله آغاز می‌‌شود

پلیس فرانسه می گوید کار برچیدن اردوگاه آوارگان را در شهر بندری کاله در شمال این کشور از فردا شروع خواهد کرد. نزدیک به ده هزار آواره اغلب از کشورهای شمال افریقا و همچنین از کشورهای جنگ زده افغانستان، عراق و سوریه، به انتظار ورود به بریتانیا در این اردوگاه زندگی می کنند، اردوگاهی که سال ها است به تدریج به ابعاد آن اضافه شده.

کسری ناجی گزارش می دهد.