توقف پرونده حقوقی شکایت پناهجویان از استرالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جستجو برای یافتن راهی برای بهبود وضعیت پناهجویان در استرالیا

در حالی که دیوان عالی پاپوا گینه نو بررسی شکایت پناهجویان از استرالیا را به دلایل حقوقی متوقف کرده، در شهر سیدنی استرالیا نشستی برگزار شده که دستور کارش شرایط پناهجویان است. برگزار کنندگان "سمپوزیم دایاسپورا" که در پارلمان ایالت نیوساوت ولز استرالیا برگزار شد، در پی یافتن راهکارهایی برای بهبود وضعیت پناهجویان و مطرح کردن گفتمان "فمینیسم فراملی" بودند.

همایون خیری از این نشست گزارش می دهد.