35 میلیون دلار هزینه تعمیر برج بیگ بی لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۳۵ میلیون دلار هزینه تعمیر برج بیگ بن لندن

برج بیگ بن لندن در تمام جهان شناخته شده است. ساعت این برج بزرگ قرار است سال آینده برای چند ماه بخوابد. قرار است قسمت هایی از این برج تعمیر و بازسازی شود. پروژه ای که گفته می شود ۳۵ میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

تیم مافت گزارش می دهد.