آغاز ساخت سد راغون در شرق تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز ساخت سد راغون در شرق تاجیکستان

امروز در شرق تاجیکستان ساخت بلندترین سد در منطقه آغاز شده است. راغون بزرگترین طرح انرژی تاجیکستان است و اجرای آن تنها راه حل بحران کمبود برق در پاییز و زمستان دانسته می شود. خبرنگارمان سهراب ضیا از مراسم بستن مجرای رودخانه وخش، در محل ساختمان نیروگاه راغون گزارش می دهد.